Wednesday, January 17, 2018
image image image image
ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ တူၼ်ႈမႆႉ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် မိူဝ်ႈၵျုၼ်ႇ 9 ဝၼ်း ၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ထိုင် 11 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းၶူဝ်လမ် မွၵ်ႈ 80 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ တူၼ်ႈမႆႉ 200 တူၼ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းလိူၼ်ၸဵတ်းမူၼ်း။ Read the Full Story
ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉတႃႇပဵၼ်မေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ပိုတ်ႇတီႈ ဝဵင်းလွႆၶေႃ မိူင်းယၢင်းလႅင် မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးလိူၼ်မၢတ်ႈ 6 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ မေႃသွၼ် လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ၵိုၵ်း ပၢင်ၽိူမ်ႉထႅမ် ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 20 ဝၼ်း တီႈဝဵင်းလွႆၶေႃ မိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းသေ ၸတ်းႁဵတ်း  ပွႆးလိုဝ်ႈပၢင်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။ Read the Full Story
ပီႈၼွင်ႉတႆးမိူင်းဢေႃးသထရေးလီႇယႃႇ ၵမ်ႉၸွႆႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸိူဝ်းၶဝ်ႈႁဵၼ်း ယူႇတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၸေႊၵႅင်း မိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႈ 5 ဝၼ်းၼၼ်ႉ တွၵ်ႇတႃႇ ၸၢႆးသၢင်ႇဢၢႆႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး လၢႆလၢႆၵေႃႉသေ လႆႈၵႂႃႇ ယိုၼ်ႈမွပ်ႈ ငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ ဢၼ်ၸုမ်းပီႈၼွင်ႉတႆး မိူင်းဢေႃးသထရေးလီႇယႃႇ (Australia Shan Community) ဢွၼ်ႁူဝ် ၵမ်ႉၸွႆႈမႃး တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸိူဝ်းႁဵၼ်းယူႇတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တိူင်းၸေႊၵႅင်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။ Read the Full Story
ဢေးသျႅၼ်းရႅၼ်ႉၵိင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မိူင်းမၢၼ်ႊ ပဵၼ်မိူင်းၵွတ်းၽၢၼ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ တီႈသွင် ၼႂ်းလိုမ်လိၼ်ဢေးသျႃး   ၼႂ်းသဵၼ်ႈမိူင်းၵွတ်းၽၢၼ် ဢေးသျႃး ပီႊ 2015 ၼၼ်ႉ မိူင်းမၢၼ်ႊ ပဵၼ်မိူင်းၵွတ်းၽၢၼ် တီႈသွင် ၼႆ ၸုမ်းဢေးသျႅၼ်းရႅၼ်ႉၵိင်း (Aisan Ranking) ဢၼ်ထတ်းသၢင်ႁၢႆးငၢၼ်း ၵၼ်ႊၵူႊလွင်ႈလွင်ႈ ၶွင် မိူင်းဢေးသျႃးၶဝ် ပိုတ်ႇၼႄဝႆႉ။ Read the Full Story

ပီႈၼွင်ႉတႆးမိူင်းမၢဝ်းၸေႊၵဝ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆး ပီႊမႂ်ႇတႆး

ပီႈၼွင်ႉတႆး မိူင်းမၢဝ်း ၸေႊၵဝ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးပီႊမႂ်ႇတႆး 2018 ၼီႈ (15-16.12.2013) ႁိုင် သွင်ဝၼ်း ၼိူင်ႈၶိုၼ်း ၊ လႆႈၶၢႆႉၵႂႃႇႁဵတ်း တီႈၸႅင်ပႅၼ် ၵွင်းသၢင်း ႁိမ်းၾၢင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း ဝဵင်းသူၺ်ႇလီႇ(ၸေႊၵဝ်ႇ) မီးတၢင်းၵႃႈတႆးလႄႈ ပၢင်မူၼ်ႊသိူဝ်း ၵူၼ်းဢမ်ႇပေႃး ၶွၼ်ႈၵိုၼ်းၼမ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ (15.12.2013) ၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈတၢင်းၵႃႈ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းတႆးသေ ထိုင်ၵၢင်ၶမ်ႈမႃး မီးပၢင်မူၼ်ႊသိူဝ်း ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်း ၸၢႆးႁၢၼ်လႅင်း လႄႈ ၸၢႆးၽွမ်ႉသႅင်မိူင်း ဢိၵ်ႇတင်း ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းလၢႆလၢႆၵေႃႉ မႃးၵျေႃႇမူၼ်ႊ တူၼ်ႈၸႂ်ပၼ်သေ ၵၢင်ၶိုၼ်းမႃး ႁပ်ႉၸဵင်ပီႊမႂ်ႇၵႂႃႇ ။

ပွႆးပီႊမႂ်ႇပီႊၼႆႉ ဢမ်ႇပေႃးႁဵတ်းယႂ်ႇ  ႁဵတ်းၶိုၵ်ႉ ၵူၺ်းၽိတ်ႈမွၵ်ႇဢဝ် ၽူႈယႂ်ႇ ႁူဝ်ဝၢၼ်ႈ ႁူဝ်ပွၵ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းမၢဝ်း ဢိတ်းဢွတ်းလႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ပွတ်းမူႇၸေႊ၊ ၼမ်ႉၶမ်း ဢိတ်းဢွတ်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။ 

"ပွႆးပီႊၼႆႉ ယင်ႊပေႃးၵိုၼ်း၊ မီးၵူၼ်းမွၵ်ႈ (200-300) ၵေႃႉ၊ တီႈႁဵတ်းပၢင်ပွႆး မိူဝ်ႈၵူႊပီႊၵေႃႈ လႆႈၶၢႆႉတီႈမၼ်း၊ လႆႈၶၢႆႉၵႂႃႇႁဵတ် ႁိမ်းၽင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း၊ မိူဝ်ႈလဵဝ် ႁိမ်းဢွင်ႈတီႈ ပၢင်ႇပွႆးၵဝ်ႇၼၼ်ႉ လၢဝ်းပၢၼ်းၶႄႇၵေႃႈ လူင်းမႃးသိုဝ်ႉတီႈလိၼ်ဝႆႉတင်းၼမ် တေႁဵတ်ႁိူၼ်း၊ ၵူၼ်းတႆး မိူင်းမၢဝ်းႁဝ်း မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးသူင်ၸႂ် ပွႆးပီႊမႂ်ႇတႆးႁဝ်း ၵႃႊႁိုဝ်ယဝ်ႉ၊ ပီႊတေမႃး ၵူၺ်းၵူဝ်ဢမ်ႇမီးထႅင်ႈ ၵူၺ်းယဝ်ႉ” ၼႆ ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်းၵေႃႉၼိူင်ႈ ၸႂ်လဵၵ်ႉ ၶေႃးၶူမ်ၸွမ်း ပွႆးပီႊမႂ်ႇတႆး မိူင်းမၢဝ်း ပီႊၼႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

ၶေႃႈမုၼ်းတီႈ - ဢူၺ်းၵေႃႉမိူင်းမၢဝ်း

Share

ၶၢဝ်ႇ လိုၼ်းသုတ်း

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

ၽဵင်းၵႂၢမ်း တႆး

ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉ သဵင်ပီႈၼွင်ႉတႆး

ၽူႈၶဝ်ႈတူၺ်း မီးၵႃႊႁိုဝ်

We have 3 guests and no members online