Wednesday, January 17, 2018
image image image image
ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ တူၼ်ႈမႆႉ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် မိူဝ်ႈၵျုၼ်ႇ 9 ဝၼ်း ၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ထိုင် 11 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းၶူဝ်လမ် မွၵ်ႈ 80 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ တူၼ်ႈမႆႉ 200 တူၼ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းလိူၼ်ၸဵတ်းမူၼ်း။ Read the Full Story
ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉတႃႇပဵၼ်မေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ပိုတ်ႇတီႈ ဝဵင်းလွႆၶေႃ မိူင်းယၢင်းလႅင် မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးလိူၼ်မၢတ်ႈ 6 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ မေႃသွၼ် လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ၵိုၵ်း ပၢင်ၽိူမ်ႉထႅမ် ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 20 ဝၼ်း တီႈဝဵင်းလွႆၶေႃ မိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းသေ ၸတ်းႁဵတ်း  ပွႆးလိုဝ်ႈပၢင်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။ Read the Full Story
ပီႈၼွင်ႉတႆးမိူင်းဢေႃးသထရေးလီႇယႃႇ ၵမ်ႉၸွႆႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸိူဝ်းၶဝ်ႈႁဵၼ်း ယူႇတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၸေႊၵႅင်း မိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႈ 5 ဝၼ်းၼၼ်ႉ တွၵ်ႇတႃႇ ၸၢႆးသၢင်ႇဢၢႆႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး လၢႆလၢႆၵေႃႉသေ လႆႈၵႂႃႇ ယိုၼ်ႈမွပ်ႈ ငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ ဢၼ်ၸုမ်းပီႈၼွင်ႉတႆး မိူင်းဢေႃးသထရေးလီႇယႃႇ (Australia Shan Community) ဢွၼ်ႁူဝ် ၵမ်ႉၸွႆႈမႃး တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸိူဝ်းႁဵၼ်းယူႇတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တိူင်းၸေႊၵႅင်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။ Read the Full Story
ဢေးသျႅၼ်းရႅၼ်ႉၵိင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မိူင်းမၢၼ်ႊ ပဵၼ်မိူင်းၵွတ်းၽၢၼ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ တီႈသွင် ၼႂ်းလိုမ်လိၼ်ဢေးသျႃး   ၼႂ်းသဵၼ်ႈမိူင်းၵွတ်းၽၢၼ် ဢေးသျႃး ပီႊ 2015 ၼၼ်ႉ မိူင်းမၢၼ်ႊ ပဵၼ်မိူင်းၵွတ်းၽၢၼ် တီႈသွင် ၼႆ ၸုမ်းဢေးသျႅၼ်းရႅၼ်ႉၵိင်း (Aisan Ranking) ဢၼ်ထတ်းသၢင်ႁၢႆးငၢၼ်း ၵၼ်ႊၵူႊလွင်ႈလွင်ႈ ၶွင် မိူင်းဢေးသျႃးၶဝ် ပိုတ်ႇၼႄဝႆႉ။ Read the Full Story

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႊမိူင်းမၢၼ်ႊ ၸတ်းႁဵတ်း SEA Game ပွၵ်ႈၵမ်း 27 တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႊမိူင်းမၢၼ်ႊ ၸတ်းႁဵတ်း SEA Game ပွၵ်ႈၵမ်း 27 တီႈ ပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်း ဝုၼ်ႇၼႃႉတဵၵ်ႉထီႉ ဝဵင်းလူင်ၼေႇပျီႇတေႃႇ ၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၼ်ႁႅင်း ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်လၢႆ။

 ၸဵမ်မိူဝ်ႈပႆႇ ႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်ပွႆးၼၼ်ႉ ၽူႈပၼ်ႁႅင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆး ပေႃးၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇ ၼႂ်းပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်း ဢွၼ်တၢင်း ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11.12.2013 (မိူဝ်ႈဝႃး) ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6:00  မူင်းၼၼ်ႉ တႄႇပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်ၶႄႉသဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်းသေ  ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးတဵင်းၸဵင်ႇ ၊ဢိၵ်ႇတင်း  ၶႅၵ်ႇလၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်းသေဢမ်ႇၵႃး မီးပႃး ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်း(ၸၢဝ်းၶိူဝ်း) ၸိူဝ်းၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လၢႆလၢႆၵေႃႉ ႁွင်ႉၽဵင်း မူၼ်ႊၸႂ်ပၼ် ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ၊ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းပၢင်ပွႆးလႄႈ ၸုမ်းလဵၼ်ႈႁႅင်း ၸိုင်ႈမိူင်း ၽႂ်မၼ်း ဢဝ် ၸွမ်ပိဝ် ၸိုင်ႈမိူင်း ၼၢမ်းၼႃႈသေ ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇ ၼႂ်းပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်း။

ၸွမ်းၼင်ႇၶပ်းမၢႆသေ တၢင်ႇၸွမ်ပိဝ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႊမိူင်းမၢၼ်ႊ  တၵ်ႉယမ်ၸွမ်ပိဝ်ယဝ်ႉ သိုပ်ႇတၢင်ႇၸွမ်ပိဝ် ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ၊ ၸွမ်ပိဝ် SEA Game Federation ယဝ်ႉသေ ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ဢူးတိၼ်ႉသၢၼ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း သပ်းလႅင်းလွင်ႈ ဢၼ်လႆႈပဵၼ် ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၶႄႉသဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်းၼႆႉ သေ သူင်ႇသင်ႇတူင်ႉတၵ်ႉ ၸုမ်းလဵၼ်ႈႁႅင်း ၸိူဝ်းၶဝ်ႈၶႄႉသဵင်ႇ။

ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးၺၢၼ်ႇဝိၼ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ် ပီႈၼွင်ႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးသေ ၵူၼ်းလဵၼ်ႈႁႅင်း ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇ ၵေႃႉၼိူင်ႈ လႄႈ ၽူႈတတ်းသိၼ် ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ၵေႃႉၼိူင်ႈ တိူင်ႇၵၢဝ်ႇ ၶေႃႈယၼ်ႇၸႂ်ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ ၸုမ်းလဵၼ်ႈႁႅင်း ၶဝ် ၶိုၼ်းဢွၵ်ႇ ၼႂ်းပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ သိုပ်ႇမီး တၢင်းၵႃႈ လႄႈ ၽဵင်းၵႂၢမ်း မူၼ်ႊၸႂ်ပၼ် ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ၶဝ်ယူႇယဝ်ႉ။

SEA Game ပွၵ်ႈၵမ်း 27  ၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်း ၶၢဝ်းတၢင်း ႁိူင်မၼ်း 22 ဝၼ်း။ SEA Game ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်း သွင်ပီႊၼိူင်ႈပွၵ်ႈ ၊ ၶၢဝ်းတၢင်း ပူၼ်ႉမႃး 44 ပီႊပၢႆၼႆႉ  မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႊ မိူင်းမၢၼ်ႊ လႆးပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶႄႉသဵင်ႇထႅင်ႈ ပွၵ်ႈၼိူင်ႈ၊ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ပႆႇလႆႈႁဵတ်း ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ  SEA Game ပွၵ်ႈၵမ်း 27  ၼႆႉသေတႃႉၵေႃႈ ပေႃးၶႄႉၶဵင်ႇ ၵၼ်မႃး ဢွၼ်တၢင်းဝၼ်းပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်ၶႄႉသဵင်ႇ 4 ဝၼ်း ယဝ်ႉ။

Share

ၶၢဝ်ႇ လိုၼ်းသုတ်း

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

ၽဵင်းၵႂၢမ်း တႆး

ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉ သဵင်ပီႈၼွင်ႉတႆး

ၽူႈၶဝ်ႈတူၺ်း မီးၵႃႊႁိုဝ်

We have 27 guests and no members online