Sunday, November 19, 2017

ပၢင်ပွႆးပီႊမႂ်ႇတႆး ၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝတ်ႉမင်ႇၵလႃႇယၢၼ်ႇဢွင်ႇ ဝဵင်းမိူင်းၼွင်

ဝတ်ႉမင်ႇၵလႃႇယၢၼ်ႇဢွင်ႇ ဝဵင်းမိူင်းၼွင် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ႁူမ်ႈၵၼ်(3) ဢၼ် ပွႆးပီႊမႂ်ႇတႆး၊ ပွႆးယၢတ်ႇၼမ်ႉ ၵျွင်းမႂ်ႇလႄႈ ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈသြႃႇ သီႇႁႃႉၼႃႇတႃႉလင်ႇၵႃႇရ (M.A) ။

 ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 6-7-8-9/12/2013 ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ ဢွင်ႈတီႈ ဝတ်ႉမင်ႇၵလႃႇယၢၼ်ႇဢွင်ႇ ဝဵင်းမိူင်းၼွင်၊ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးယႂ်ႇလူင် ႁူမ်ႈၵၼ် (3) ဢၼ် လႆႈဝႃႈပဵၼ်ပၢင်ပွႆးၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢၼ်မီးမင်ႇၵလႃႇယႂ်ႇႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ပီႊတႆး 2108 ၼီႈ၊ လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ (4) ၶမ်ႈ၊ ဝၼ်းသုၵ်း 6/12/2013 တႄႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်ပွႆး၊ ယၢမ်းၶမ်ႈ ၶိုၼ်းမီးတၢင်းၵႃႈ ၊ လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ (5) ၶမ်ႈ၊ ဝၼ်းသဝ် 7/12/2013 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5:00 မူင်း တၢင်ႇ ဢၼေႇၵၸႃႇၽြႃးလႄႈ လူႇသွမ်းတေႃႇ၊ ယၢမ်းၼႂ် 8:30 မူင်း လူႇၽြႃးပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်း ၼပ်ႉယမ် ပုတ်ႉထ ၽႃႇသႃႇ။ ဝၢႆးဝၼ်း 1:00 မူင်း ပၢင်ၵုမ်ပွႆးဝတ်ႉ ဝဵင်းၵေးသီးပတ်းပိုၼ်ႉ၊ ယၢမ်းၶမ်ႈ 6:00 မူင်း ၸဝ်ႈသြႃႇသီႇႁႃႉၼႃႇတႃႉလင်ႇၵႃႇရ (M.A) ဝတ်ႉမင်ႇၵလႃႇယၢၼ်ႇဢွင်ႇ မိူင်းၼွင် ႁေႃးတြႃး၊ ယၢမ်းၶမ်ႈ 7:30 မူင်း တႄႇတၢင်းၵႃႈလႄႈ ပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်း ႁွင်ႉၵႂၢမ်း ပၢၼ်ၵဝ်ႇ၊ ပၢၼ်မႂ်ႇၵႂႃႇ ဝႃႈၸိူင်ႉၼႆ။

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းထိ 8/12/2013 ဝၼ်းတိတ်ႉ၊ လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ (6) ၶမ်ႈ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 7:30 မူင်းတေႃႇ 8:30 မူင်း တေသိုပ်ႇၸႃႇတႃႇ ၸဝ်ႈသြႃႇ သီႇႁႃႉၼႃႇတႃႉလင်ႇၵႃႇရ၊ ဝၢႆးဝၼ်း 2:00 မူင်း မီးတၢင်းၵႃႈၵွင်မွင်းသိူင်း ဢိူင်ႇမိူင်းၼိမ် ဝၢၼ်ႈၶူင်ႉလႄႈ ဝၢၼ်ႈၶႅမ်။ ယၢမ်းၶမ်ႈ 6:30 မူင်းတေႃႇထိုင် 7:30 မူင်း ၸဝ်ႈၶူးၺႃႇၼသီရိ (တၵ်ၵသီလထမ်မႃၸရိယ၊ M.A) ဝတ်ႉသၢၼ်သၢႆးတႆး၊ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တေႁေႃးတြႃး၊ ယၢမ်ႈၶမ်ႈ 7:30 မူင်း တေၶိုၼ်းတႄႇ တၢင်းၵႃႈလႄႈ ပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်း ႁွင်ႉၵႂၢမ်းၵႂႃႇ မိူၼ်ၵဝ်ႇ ဝႃႈၼင်ႇၼႆ။

ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 9/12/2013၊ ဝၼ်းၸၼ်၊ လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ (7) ၶမ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:30 မူင်း တေႃႇ 9:30 မူင်း လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉသေ တေႁုပ်ႈသိမ်းပၢင်ပွႆး လႆႈႁူႉမႃးၼင်ႇၼႆ။

တွၼ်ႊတႃႇပၢင်ပွႆး ဝဵင်းမိူင်းၼွင်ၼႆႉ မီးၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်း ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်း ႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ် (မိူင်းတႆးပွတ်းၵၢင်) ထႅၼ်ႈလႅဝ်း၊ သိူဝ်သိူဝ်း၊ ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း၊ ၸၢႆးၵျေႃႇတႄႉ၊ ၸုမ်းၵဝ်းယူၵ်ႉယူၵ်ႉ(ၵျွၵ်းမႄး)၊ ၸၢႆးဢူး၊ ဢူးလၢႆး (ပႅမ်းလူင်)၊ ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင်၊ ၸၢႆးပီး (မိူင်းတႆးပွတ်းၵၢင်)၊ ၸၢႆးၵၢပ်ႇသႅင် တင်း ၼၢင်းၼုမ်ႇမၢဝ်း လႄႈ ၸၢႆးၸိူင်းႁၢၼ် တေမႃး မူၼ်ႈၸႂ် ပၼ်တင်း ၽဵင်းၵႂၢမ်းပၢၼ်မႂ်ႇ သေဢမ်ႇၵႃး ၸၢႆးသၢႆဝၼ်းလႅင်း (လၢႆးၶႃႈ)လႄႈ ၼၢင်းမွၼ်းသႅင် (သႅၼ်ဝီ) တေမႃးဝၢၵ်ႇဝွၵ်းၵၼ်တင်း ၽဵင်းၵႂၢမ်း ပၢၼ်ၵဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

 

 

 

Share

ၽူႈၶဝ်ႈတူၺ်း မီးၵႃႊႁိုဝ်

We have 21 guests and no members online