Sunday, November 19, 2017

ပႃႊတီႊသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လူင်းထတ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆ

ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်းပွတ်းမိူင်းယဵၼ်ယဝ်ႉ ယွၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း၊ ယိုဝ်းတၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈပႃႊတီႊသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လူင်းထတ်းတူၺ်း။မၢႆပႃႊတီႊသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၼႂ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ (Photo: SHAN)

ဝၼ်းတီႈ 25/09/13 ၻီႊမွၵ်းၶရႅတ်ႊတိၵ်ႊ ပႃႊတီႊၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ႁိုဝ် ပႃႊတီႊသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ (SNDP) လူင်းထတ်းတူၺ်း လွင်ႈလုင်းၸၢႆးလဵၵ်း ဢႃႇယု 55 ပီ၊ ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိမတ်ႉၵႂႃႇၸွမ်းသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၵႂႃႇႁၼ်တူဝ်တၢႆမၼ်းတီႈ ဝူင်ႈၵၢင်ဝၢၼ်ႈသႃႇလူင် တင်းဝၢၼ်ႈဢၢႆႇ။ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ လူင်းထတ်းတူၺ်းပႃးလွင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇဢဝ်ၵိၼ် ၶူဝ်းၶွင်လၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ ႁုပ်ႈဢဝ်ငိုၼ်းၶမ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈဢၢႆႇ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈလုင်းၸၢႆးလဵၵ်းလႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/09/13 ပွတ်းၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈတူင်ႉ ၼိုင်ပွတ်းမိူင်းယဵၼ်ၸုမ်းၼိုင်ႈ သွၵ်ႈတဝ်ထိူၼ်ႇလႄႈၵႂႃႇႁၼ်လုင်းၸၢႆးလဵၵ်း တင်းၸၢႆးလိ (ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၢႆႇ) တီႈထဵင်ႁႆႈ ၼႂ်းႁႆႈတီႈၼိုင်ႈ ၽွင်းၵႂႃႇႁဵတ်းႁႆႈ။ ပေႃးႁၼ်ၶႃသွင်ၵေႃႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢၵ်ႈၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈဝႃႈ ယိုဝ်းလွၵ်ႇ၊ ၸၢႆးလိလႅၼ်ႈပၢႆႈလွတ်ႈၵႂႃႇ၊ လုင်းၸၢႆးလဵၵ်း ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတိမတ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇၸွမ်း။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- ၵွပ်ႈၶဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၺ်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႅပ်ႈ ယိုဝ်းလွၵ်ႇၵူၺ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်လုင်းၸၢႆးလဵၵ်း ပၢႆႈဢမ်ႇပူၼ်ႉလႄႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတိ။ မိူဝ်ႈဝႃး (24/09/13) ၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသႃႇဢွၼ်ႇ ၶဝ်ယင်းႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းလုင်းၸၢႆးလဵၵ်း တီႈဝၢၼ်ႈသႃႇဢွၼ်ႇယူႇၵမ်းၼိုင်ႈ၊ ႁၼ်သိုၵ်း မၢၼ်ႈၶဝ် မတ်ႉဢဝ်လုင်းၸၢႆးလဵၵ်းၵႂႃႇၸွမ်း- ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 25/09/13 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇႁၼ်တူဝ်တၢႆ လုင်းၸၢႆးလဵၵ်း တီႈဝူင်ႈၵၢင်ဝၢၼ်ႈသႃႇလူင် တင်းဝၢၼ်ႈဢၢႆႇ။ ၸွမ်းတူဝ်ၶိင်းမၼ်းမီးႁွႆးမၢၵ်ႇၵွင်ႈၼမ်ဝႆႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆ- ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈလုင်းၸၢႆးလဵၵ်းလႆႈတၢႆၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/09/13  ဝူင်ႈၵၢင်ၵုင်းမူင်ႈတင်းမိူင်းယဵၼ်။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇပွတ်းမိူင်းယဵၼ်သေ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇဝၢၼ်ႈဢၢႆႇ လင်ႁိူၼ်းလုၵွႆ 2 လင်။ ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇႁုပ်ႈဢဝ်လၢႆ ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၢႆႇ ၶဝ်ႈသၢၼ် 3 တၢင်ပၢႆ၊ ၵႆႇမွၵ်ႈ 10 ၸွႆႉ၊ ၶိုၼ်ႈႁိူၼ်းလႂ်ၵေႃႈၽဵဝ်ႈဢဝ်ၶူဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတိၵ်းတိၵ်း၊ ၶူဝ်းငိုၼ်း ၶမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ ၽဵဝ်ႈပႃးၵႂႃႇၽွင်ႈ-ၼႆယဝ်ႉ။

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်ယူႇၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယဵၼ်ယၢမ်းလဵဝ် မီးတပ်ႉၶလယ 68 ၊ ၶမယ 324, 503, 504, 701 ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တပ်ႉဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇပွတ်းတွၼ်ႈၼႆႉၵဝ်ႇၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်တပ်ႉ 503, 504, 324 ။

http://shan.panglong.org/news/human-rights/3448-2013-09-26-10-33-44.html

Share

ၽူႈၶဝ်ႈတူၺ်း မီးၵႃႊႁိုဝ်

We have 14 guests and no members online