Wednesday, January 17, 2018

ပၢႆးယူႇလီ

ၽွၼ်းလီၶွင်မၢၵ်ႇသၢင်းၽေႃး(မၢၵ်ႇၶူင်ႊ) တွၼ်ႊတႃႇၵူၼ်းႁဝ်းၵူႊၵေႃႉ

မၢၵ်ႇသၢင်းၽေႃး(မၢၵ်ႇၶူင်ႊ)ၼႆႉပဵၼ် မၢၵ်ႇမႆႉဢၼ်ၽုၵ်ႇလႆႈႁိုင် လႆႈၵိၼ်ၵူႊပီႊ  ဢဝ်ႁဵတ်းဢီႈယႃၵေႃႈလႆႈ  မၢၵ်ႇ မၼ်းၵေႃႈဢၼ်လိပ်း ဢၼ်သုၵ်း ၵိၼ်လႆႈ တၢင်းသွင်မဵဝ်း သမ်ႉပဵၼ်ဝီႉတႃႇမိၼ်ႇ (Vitamin) ဢဵၼ်ႁႅင်းၶွင်ၵူၼ်းႁဝ်းၸွမ်း ၼင်ႇၼႆ။

Read more...

ၽွၼ်းလီၶွင်“မၢၵ်ႇၵဵင်” တွၼ်ႊတႃႇတူဝ်ၶိင်းၵူၼ်းႁဝ်း

မၢၵ်ႇၵဵင်ၼႆႉပဵၼ်မၢၵ်ႇမႆႉ ဢၼ်ႁႃၵိၼ်လႆႈငၢႆႈ ဢွၵ်ႇမၢၵ်ႇၵူႊပီႊ သမ်ႉပဵၼ် မၢၵ်ႇမႆႉ ဢၼ်ပႃး ထၢတ်ႈဝီႉတႃႇမိၼ်ႇ ၸီႇ (Vitamin C) လႄႈ ၵိူဝ် ဢႆႇဢူဝ်ႇတိၼ်း (Iodine)၊ ပဵၼ်ၽွၼ်းလီ တႃႇတူဝ်ၶိင်း ပၢႆးယူႇလီ ႁဝ်းလႆႈၼမ်တေႉ ၊ ၸွႆႈပၼ် ယႃႇႁႂ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း သေမဵဝ်းမဵဝ်း ၶဝ်ႈၼႂ်း တူဝ်ၶိင်းႁဝ်း လႆႈငၢႆႈ။

Read more...

ဢႃႇႁႃႇရဢၼ်ပၼ်ၽွၼ်းလီ တွၼ်ႊတႃႇတူဝ်ၶိင်းၵူၼ်းႁဝ်း

ၵူၼ်းႁဝ်းၵူႊၵေႃႉၼႆႉ လူဝ်ႇၵိၼ်ပၼ်ဢႃႇႁႃႇရ  တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ ပၼ်ၵူႊဝၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ်တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ တူဝ်ၶိင်းၵူၼ်းႁဝ်း မီးဢဵၼ်ႁႅင်းလႄႈ ယိုတ်ႈယႂ်ႇသုင်မႃး၊ ၼိူင်ႈဝၼ်း လူဝ်ႇၵိၼ်ပၼ်ဢႃႇႁႃႇရ ယႃႇႁႂ်ႈယွမ်း 3 တႃႇ၊ လူဝ်ႇလိူၵ်ႈၵိၼ်ပၼ် တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်မီးဢဵၼ်ႁႅင်း၊ တႃႇတူဝ်ၶိင်းႁဝ်း လူဝ်ႇၵိၼ်ပၼ် တၢင်းၵိၼ် ႁႂ်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈ 5 မီႇ ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ။

Read more...

ၽူႈၶဝ်ႈတူၺ်း မီးၵႃႊႁိုဝ်

We have 32 guests and no members online