Wednesday, January 17, 2018

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉတႃႇပဵၼ်မေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ပိုတ်ႇတီႈ ဝဵင်းလွႆၶေႃ မိူင်းယၢင်းလႅင်

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးလိူၼ်မၢတ်ႈ 6 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ မေႃသွၼ် လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ၵိုၵ်း ပၢင်ၽိူမ်ႉထႅမ် ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 20 ဝၼ်း တီႈဝဵင်းလွႆၶေႃ မိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းသေ ၸတ်းႁဵတ်း  ပွႆးလိုဝ်ႈပၢင်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၶူးဝိၸိင်ႇတႃႇ ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၶေႃ လၢတ်ႈၼႄ ဝႃႈ "ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ တႃႇပဵၼ်မေႃၼသွၼ် လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်း မႆႈ ပီႊၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ၼႆၵေႃႈဝႃႈလႆႈ၊ မိူဝ်ႈပွၵ်ႈ ၵမ်း႞ ၼၼ်ႉ မၼ်းပႆႇၶႅမ်ႉတေႉတေႉဝႃႈဝႃႈ ၵူၼ်းပႆႇပေႃးၼမ်၊ ပီႊၼႆႉ တႄႉ ၵူၼ်းၵေႃႈၼမ်မႃး ၶႅၼ်းမႃးတေႉတေႉဝႃႈဝႃႈ၊ ယိူင်း ဢၢၼ်းဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၼႆႉ တႄႉ ႁဝ်း လူဝ်ႇမေႃသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမလႄႈသင်၊ မေႃသွၼ်လိၵ်ႈလၢႆး တႆးၶၢဝ်းမႆႈလႄႈသင်၊ တႃႇမေႃသွၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႃႇသွၼ်လိၵ်ႈတႆးလႄႈသင်၊ ႁႂ်ႈမၼ်း ပေႃးငၢႆႈၸႂ်မႃး၊ ႁႂ်ႈၵူၼ်း မေႃလိၵ်ႈတႆးၼမ်မႃး"ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၼႆႉ လႆႈတႄႇမႃး မိူဝ်ႈလိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 20 ဝၼ်း တေႃႇထိုင် လိူၼ်မၢတ်ႈ 3 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈသင်ႇၶ ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၶေႃ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉမေႃသွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ၊ ပၢင်ၽိူမ်ႉထႅမ် ၼမ်ႉ ၵတ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႃႇတေမေႃဢွၼ်ႁူဝ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၽႂ်ဝၢၼ်ႈမၼ်းၼႆသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ ဝတ်ႉဝၢၼ်းမွၼ်သူမ်ႈ ၸေႊဝဵင်းလွႆၶေႃ မိူင်းယၢင်းလႅင် ၼႆယဝ်ႉ။ 

ၼႂ်းပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး(SYO) ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႈ လႆႈၵႂႃႇသွၼ်ပၼ်တၢင်းၵႃႈၼူၵ်ႉ၊ တူဝ်း၊ လၢႆးတႆး 108 လွၵ်း၊ ၵႃႈပၼ်ႇၵွင်ႊ ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးၶိူဝ်းလဵဝ် ႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး တူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ "တီႈၼႂ်းပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၼႆႉ ၶႂ်ႈသွၼ်ပႃး လၢႆးတႆး၊ တၢင်းၵႃႈၼူၵ်ႉ တူဝ်း ၼႆသေ ၽိတ်ႈႁပ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈမႃး၊ လၢႆးတႄႉ လႆႈသွၼ်ၵၢင်ၼႂ် တႃႇၸဵတ်းဝၼ်း၊ ပေႃးဝၢႆးဝၼ်းသမ်ႉ သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈ ပုတ်ႉထလႄႈ ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ"ၼႆယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ် တေၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇပၼ်လႆႈ မီးမႃးမေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆးႁဝ်းၼမ်ၼမ်ယဝ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ဝၢၼ်ႈတႆး ၵူႊဝၢၼ်ႈ လႄႈ ပွၵ်ႉတႆး ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ တီႈတႆး ယူႇမီးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး လႄႈ ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထ(ၼႂ်းၶၢဝ်းမႆႈ)ၵႂႃႇ ၵူႊတီႈတီႈသေ ၸင်ႇလႆႈ ၸတ်းႁဵတ်း မႃးၼႆယဝ်ႉ။ၼႂ်းပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၼႆႉ လႆႈပူင်သွၼ်ပၼ်ၵႂႃႇ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး၊ ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈလၢႆးပူင်သွၼ်၊ ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမၽၢႆႇတႆးလႄႈ လၢႆးပူင်သွၼ်၊ ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉလၢႆးတႆး၊ လၢႆးၵႃႈၼူၵ်ႉႁၢင်ႊလီ၊ လၢႆးၵႃႈတူဝ်း ၾိင်ႈထုင်းတႆး၊ လၢႆးၵႃႈပၼ်ႇၵွင်ႊ၊ လၢႆးတိုတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်၊ လွၵ်းလၢႆးပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈတၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ 10 ဝၼ်းၼၼ်ႉ မေႃသွၼ် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ 26 ဝၢၼ်ႈ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ႁဵၼ်းသွၼ်ဢဝ် မီး 240 ၵေႃႉပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶၢဝ်ႇႁူဝ်ၼႆႉ ႁၵ်ႉၶိူဝ်းႁၢၼ် တႅမ်ႈဝႆႉၼႂ်း ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ သႅၼ်ပၢႆး သွႆႉ 5 မၢႆ 5 ယူႇဢေႃႈ။
https://www.facebook.com/Hak.Hko.Han/
https://www.facebook.com/HsenpaiNews/
https://www.facebook.com/voiceoftaivot/

Share

ၽူႈၶဝ်ႈတူၺ်း မီးၵႃႊႁိုဝ်

We have 37 guests and no members online