Wednesday, January 17, 2018

ပီႈၼွင်ႉတႆးမိူင်းဢေႃးသထရေးလီႇယႃႇ ၵမ်ႉၸွႆႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸိူဝ်းၶဝ်ႈႁဵၼ်း ယူႇတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၸေႊၵႅင်း

မိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႈ 5 ဝၼ်းၼၼ်ႉ တွၵ်ႇတႃႇ ၸၢႆးသၢင်ႇဢၢႆႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး လၢႆလၢႆၵေႃႉသေ လႆႈၵႂႃႇ ယိုၼ်ႈမွပ်ႈ ငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ ဢၼ်ၸုမ်းပီႈၼွင်ႉတႆး မိူင်းဢေႃးသထရေးလီႇယႃႇ (Australia Shan Community) ဢွၼ်ႁူဝ် ၵမ်ႉၸွႆႈမႃး တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸိူဝ်းႁဵၼ်းယူႇတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တိူင်းၸေႊၵႅင်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း(မူဝ်တႆး) ၵေႃႉဢၼ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း တႃႇၵႂႃႇၸွႆႈ ထႅမ်ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ "မိူဝ်ႈပီႊ 2012 တေႃႇထိုင် 2014 ၼၼ်ႉ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ လႄႈ တႃႈၵုင်ႈ ႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်သေ လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်၊ ပီႊ 2015 တေႃႇထိုင် ပီႊ 2017 ၼႆႉ ယူႇတီႈ သုၼ်ႇတူဝ် တွၵ်ႇတႃႇ ၸၢႆးသၢင်ႇဢၢႆႈ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ လႆႈၵႂႃႇ ၸွႆႈထႅမ်" ၼႆယဝ်ႉ။

 ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် 250,000 ထႅပ်ႇ(ပျႃး)

ပီႊၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉတႆး မိူင်းဢေႃးသထရေးလီႇယႃႇ ၸွႆႈထႅမ်မႃးတႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း 11 ၵေႃႉ၊ ပီႈၼွင်ႉတႆးဝဵင်းလိူဝ်ႇ ႁိူၼ်း႞ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း တႃႇလုၵ်ႈ ႁဵၼ်းၵေႃႉ႞။  ငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် လႆႈႁပ်ႉငိုၼ်း 250,000 ထႅပ်ႇ(ပျႃး) ၼႆယဝ်ႉ။
 
ၼၢင်းဢွမ်လၢဝ် ၸႃႇတီႉ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ပီႊသီႇ ၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸေႊၵႅင်း လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ "ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶႃႈ မႃးၸွႆႈထႅမ်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ မီးႁႅင်းၸႂ်ႁဵၼ်းသွၼ်ဢဝ်၊ တေၶတ်းၸႂ် ႁႂ်ႈလႆႈႁပ်ႉၶူး၊ ဝၢႆးမႃး တေၶိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် တႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးႁဝ်း  ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၶိုတ်းပိူၼ်ႈ၊ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆး သူၼ်ၸႂ်မႃး ၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၊ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၵၢၼ်မေႃသွၼ်ၼႆႉ လမ်ႇလွင်ႈတေႉတေႉ၊ ဢၼ်ၵေႃႉလဵဝ် ႁဵတ်းဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ႁဵတ်းၵႂႃႇၼႆၸိုင် တိုၼ်းပဵၼ်လႆႈဢေႃႈ" ၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း 12 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပီႊ႞ ၼိုင်ႈၵေႃႉ၊ ပီႊသွင် ၼိုင်ႈၵေႃႉ၊ ပီႊသၢမ် ၼိုင်ႈၵေႃႉ၊ ပီႊသီႇ ၸဵတ်းၵေႃႉ၊ ပီႊႁႃႈ သွင်ၵေႃႉ၊ ၸၢႆးႁႃႈၵေႃႉ ယိင်းၸဵတ်းၵေႃႉသေ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈတွပ်ႇ တႃႇလႆႈ ငိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ၼၼ်ႉ တင်းမူတ်းမီး 36 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တေလိူၵ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်

လုၵ်ႈႁဵၼ်း 12 ၵေႃႉ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉ ငိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ၼႆႉ ယူႇတီႈ မေႃသွၼ်လူင် ၽူႈယႂ်ႇၶဝ် လိူၵ်ႈဢွၵ်ႇမႃး၊ ပိူင်လူင်မၼ်း တူၺ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်မီး ၵူၼ်းၼႂ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းၼမ် ၸိူဝ်းပဵၼ် လုၵ်ႈပေႃႈႁႆႊမႄႈၼႃး ဢၼ်ဢမ်ႇပေႃးၵမ်ႉထႅမ်လႆႈ ၽၢႆႇငိုၼ်းတွင်း၊ တူၺ်းၽွၼ်းၵၢၼ် ဢၼ်တွပ်ႇလိၵ်ႈ မႃးၵူႊပီႊပီႊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းႁႃႈပီႊၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။


ၶၢဝ်ႇႁူဝ်ၼႆႉ ႁၵ်ႉၶိူဝ်းႁၢၼ် တႅမ်ႈဝႆႉၼႂ်း ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ သႅၼ်ပၢႆး သွႆႉ 5 မၢႆ 5 ယူႇဢေႃႈ။


https://www.facebook.com/Hak.Hko.Han/
https://www.facebook.com/HsenpaiNews/
https://www.facebook.com/voiceoftaivot/Share

ၽူႈၶဝ်ႈတူၺ်း မီးၵႃႊႁိုဝ်

We have 36 guests and no members online