Wednesday, January 17, 2018

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၽိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း မေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ႊၸိုင်ႈ ၸုပ်ႈသွင် မီး 75 ၵေႃႉမိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 2/9/2015 ၶၢဝ်းယၢမ်း 12:30 ၼၼ်ႉ  ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၽိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ် ပၢတ်ႈလိူၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း 32 လႄႈ ပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း မေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆး  ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ႊၸိုင်ႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸုပ်ႈသွင် တီႈဝတ်ႉၵျွင်းယွတ်ႈ ၸေႊဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ မေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၸိူဝ်းတေသွၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ႊၸိုင်ႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸုပ်ႈသွင် လႄႈ ၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင် ၼႃႈဝၢၼ်ႈ ၼႃႈဢိူင်ႇ  ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမႃး 126 ၵေႃႉ ။

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၽိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လုင်းၸၢႆးပႃႉ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ပၼ်ႁႅင်းၸႂ် မေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆး  ၸိူဝ်းတေသွၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ႊၸိုင်ႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸုပ်ႈသွင်  ။

ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ(2) ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၽိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လုင်းၸၢႆးလႅင်းႁၢၼ် သပ်းလႅင်းၼေ လွင်ႈလႆႈႁွင်ႉပၢင်ၵုမ် လႄႈ လွင်ႈသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ႊၸိုင်ႈ။

ၸုမ်းမေႃသွၼ် ၸုပ်ႈၼိူင်ႈ ၶႆႊလၢတ်ႈၼေ တူဝ်ထူပ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် လႄႈ တၢင်ႇလၢတ်ႈၼေ ႁႂ်ႈၵေႈလိတ်ႈပၼ် လွင်ႈၶွင်ႈၶမ် ဢၼ်လႆႈထူပ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၽႂ်မၼ်း။

လွင်ႈၶွင်ႈၶမ် ၵူႊလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်လႆႈ ထူပ်းၺႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ႊၸိုင်ႈ ၼၼ်ႉ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ(2) ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၽိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လုင်းၸၢႆးလႅင်းႁၢၼ် လႄႈ မေႃသွၼ်လူင် ပႃႈယိင်းလၢဝ်ၾႃႉသႂ် လႆႈလၢတ်ႈ တွပ်ႇၵေႈပၼ်ၵႂႃႇ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉ လၢႆးတမ်းဝၢင်းပၼ်ၼႃႈတီႈ မေႃသွၼ် ၸုပ်ႈသွင်ၼႆႉ  ဢဝ်ၵၢင်ၸႂ် မေႃသွၼ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼင်ႇၵၼ် ႁႂ်ႈလိူၵ်ႈ ၽႂ်တေပဵၼ်ၵေႃႉသွၼ် ၽႂ်တေ သွၼ်တီႈလႂ် ယွၼ်ႉဝႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်း မၢင်ႊဝၢၼ်ႈ ၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼမ် ဢဵၼ်ႁႅင်း မေႃသွၼ်ဢေႇ ၊ မၢင်ႊဝၢၼ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢေႇ ဢဵၼ်ႁႅင်း မေႃသွၼ် သမ်ႉၼမ်။

ၸုပ်ႈသွင်ၼႆႉ ၶဝ်ႈသွၼ်တီႈ ႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဝၢၼ်ႈၼႅမ်းသႆး ၊ ႁူးသူၼ် ၊ တွင်ႇထိၵ်ႈ ၊ မိူင်းတၢင်ႈ(ၽိူမ်ႉမေႃသွၼ်) ၊ ဝၢၼ်ႈၵၢင် ၊ ၼႃးမူၼ်း(ၽိူမ်ႉမေႃသွၼ်) ၊ လူင်ၵဵင် ၊ ပၢင်ႇလေႃႉ ၊ ၶၢင်ႈၶၢႆး ၊ ၼမ်ႉပႅၼ်ႈ ၊ ၶိူဝ်းၼိမ်း ၊ ပၢင်ၸလွပ်ႈ ၊ မွၵ်ႇငႃးၸၢင်ႉ ၊ ၶၢႆးမွၼ် ၊ ဢႅၵ်ႉၵျီး ၊ တွင်ႇၶေႇ ၊ ပၢင်ၸူင် ၊ ၼမ်ႉႁူး ၊ လွၺ်ၸွင်ႈ ၊ ၵွင်းႁူင်း ၊ ပၢင်တီး ၊ လွၺ်ၶေႃ ၊ ၼႃးပဵင်း ၊ ၵဵင်ၵၢႆႇ ၊ လွၺ်ၵူင် ၊ ပျွင်ႇၶွင်း ၊ ၶၢၼ်းသႃႇ ၊ ႁူးၵွတ်ႈ ၊ ၸၢင်ႉႁိူၼ်း ၊ လူင်ဝၢႆ ၊ တေႃႉသၢင်ႇ ၊ ၼမ်ႉႁၢင်ႈၶိူင်ႈ ၊ ၼမ်ႉၶုမ် ၊ ပႃႇၶႃး ၊ ႁွင်ႊႁိူင်း(ႁွင်ႈႁႅင်ႈ) ၊ ၵုင်းသႃႇ(မင်းၵုင်း) ၊ ႁူဝ်ၶူဝ် ၊ တေႃလိူဝ်ႇ ၊ ၼွင်ၵႂၢင် ၊ တေႃၵုတ်ႇ ၊ ပၢင်ႁုင်း ၊ ဢေးတႃႇယႃႇ ၊ ပုင်းလူင် ၊ မုင်ႈသႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၽိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လႆႈပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း မေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ႊၸိုင်ႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸုပ်ႈသွင် ယဝ်ႉ သိုပ်ႇသူင်ႇ လိၵ်ႈႁပ်ႉႁွင်း  ၵႂႃႇတီႈ ၽူႈၵႂၢၼ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸေႊဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လႄႈ ၽူႈၵႂၢၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ဝၢၼ်ႈၽႂ် ဢိူင်ႇမၼ်း သေ ၶၢဝ်းယၢမ်း တၢမ်းၶမ်ႈ 5 မူင်း ၼၼ်ႉ ပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း။


Welcome to our SLCA Kyaukme's Official Facebook Page
Facebook Page <> https://m.facebook.com/slcakyaukme
Email <> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Share

ၽူႈၶဝ်ႈတူၺ်း မီးၵႃႊႁိုဝ်

We have 12 guests and no members online