Wednesday, January 17, 2018

ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉတႃႇပဵၼ်မေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ပိုတ်ႇတီႈ ဝဵင်းလွႆၶေႃ မိူင်းယၢင်းလႅင်

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးလိူၼ်မၢတ်ႈ 6 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ မေႃသွၼ် လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ၵိုၵ်း ပၢင်ၽိူမ်ႉထႅမ် ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 20 ဝၼ်း တီႈဝဵင်းလွႆၶေႃ မိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းသေ ၸတ်းႁဵတ်း  ပွႆးလိုဝ်ႈပၢင်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

Read more...

ပီႈၼွင်ႉတႆးမိူင်းဢေႃးသထရေးလီႇယႃႇ ၵမ်ႉၸွႆႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸိူဝ်းၶဝ်ႈႁဵၼ်း ယူႇတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၸေႊၵႅင်း

မိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႈ 5 ဝၼ်းၼၼ်ႉ တွၵ်ႇတႃႇ ၸၢႆးသၢင်ႇဢၢႆႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး လၢႆလၢႆၵေႃႉသေ လႆႈၵႂႃႇ ယိုၼ်ႈမွပ်ႈ ငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ ဢၼ်ၸုမ်းပီႈၼွင်ႉတႆး မိူင်းဢေႃးသထရေးလီႇယႃႇ (Australia Shan Community) ဢွၼ်ႁူဝ် ၵမ်ႉၸွႆႈမႃး တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸိူဝ်းႁဵၼ်းယူႇတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တိူင်းၸေႊၵႅင်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

Read more...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၽိင်ႈငႄႈတႆး ၸေႊဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းယွတ်ႈ

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 22/8/2015 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ၼၼ်ႉ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၽိင်ႈငႄႈတႆး ၸေႊဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းယွတ်ႈ ပွၵ်ႉ(7) ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် လႄႈ မေႃသွၼ်ၵူႊဝၢၼ်ႈဝၢၼ်ႈ ၶိုတ်ႈႁွတ်ႈ 200 ပၢႆ သေ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်(2014-2016) ဢုပ်ႇဢူဝ်း သပ်းလႅင်း တၢင်ႇလၢတ်ႈၼေ ၼႃႈၵၢၼ် ၊ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ၼႂ်းပီႊ 2014-2015 ။

Read more...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၽိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း မေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ႊၸိုင်ႈ ၸုပ်ႈသွင် မီး 75 ၵေႃႉမိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 2/9/2015 ၶၢဝ်းယၢမ်း 12:30 ၼၼ်ႉ  ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၽိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ် ပၢတ်ႈလိူၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း 32 လႄႈ ပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း မေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆး  ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ႊၸိုင်ႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸုပ်ႈသွင် တီႈဝတ်ႉၵျွင်းယွတ်ႈ ၸေႊဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။

Read more...

ပၢင်ယိုၼ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း မေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ႊၸိုင်ႈ ၸတ်းႁဵတ်း တီႈၸေႊဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 20/8/2015 ဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ၼၼ်ႉ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၽိင်ႈငႄႈတႆး ၸေႊဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ယိုၼ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း မေႃသွၼ် လိၵ်ႈတႆး တႃႇတေသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ႊၸိုင်ႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် မၢႆ( 4) ပွၵ်ႉၼမ်ႉတုမ် ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ။

Read more...

Page 1 of 2

ၽူႈၶဝ်ႈတူၺ်း မီးၵႃႊႁိုဝ်

We have 18 guests and no members online