Wednesday, January 17, 2018

ၽိင်ႈငႄႈၽိင်ႈထုင်း

ၵၢၵ်ႇ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းသိုင်ႇၾႆး တီႈမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း

တွၼ်ႊတႃႇလွင်ႈတူမ်ႈႁုင်ၼႆၸိုင် ၵူႊမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ဢမ်ႇဝႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်လႂ် တိုၼ်းဝႃႈတေမီး ၶိူင်ႈၸွႆႈ တႃႇတူမ်ႈႁုင် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ၵၢၵ်ႇ၊ ၵၢၵ်ႇဢွၼ်ႇ ၼႆၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ ဢၼ်ႁဝ်းႁွင်ႉဝႃႈ ၵၢၵ်ႇ ၼၼ်ႉသေလႄႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မီးမေႃမိုဝ်းတႆး ဢိၵ်ႇ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်း လွင်ႈလေႃႇႁဵတ်း ၵၢၵ်ႇ မႃး လၢႆပၢၼ်ယူႇယဝ်ႉ။

Read more...

ၵွင်းမူးၽွၼ်းလီၵူၼ်းၵႃႉ ၼိူဝ်လွႆသၢႆးငိုၼ်း ဝၢၼ်ႈလွႆၶေႃ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇဢွၼ်ပူၼ်ႉမႃး ၸူဝ်ႈ 200 ပီႊၼၼ်ႉ တၢင်းၵႃးတၢင်းလူတ်ႉပႆႇမီး ထိူၼ်ႇၶိူဝ်း ၾိူဝ်မႆႉတိုၵ်ႉတၼ် ၵူၺ်းမီး တၢင်းလေႃႉတၢင်းၵူၼ်းပႆ တတ်းယႆ ယိုတ်ႈယၢဝ်းမႃးၵႄႈ လွႆသၢႆးငိုၼ်းၼႆႉသေ ၶၢမ်ႈလွႆၵိဝ်ႇၶႄႇ ၵႂႃႇမိူဝ်းတၢင်း ၸွႆးၵုင်းပုၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

Read more...

ၽူႈၶဝ်ႈတူၺ်း မီးၵႃႊႁိုဝ်

We have 4 guests and no members online