Wednesday, January 17, 2018

ၸိူင်း

ႁိူၼ်းႁူမ်ႈႁၵ်ႉဢွၼ်ႇ ႁိူၼ်းမႄႈ

ၽႅဝ်ၶၢဝ်းၵတ်းမႃးယဝ်ႉလႄႈ တူၺ်းၵႂႃႇတၢင်းလႂ်ၵေႃႈ လႆႈႁၼ်မူၺ်ၽွင်ၶၢဝ်ဢွၼ်ႇၶဝ် ဢိူမ်ႈလူင်းတူၼ်းလွႆ ပဵၼ်ဢၼ်လီၶွႆ တၢင်းႁၢင်ႊလီမႄႈမိူင်းတႆး ယူႇယဝ်ႉ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးမွၼ်းသႅင်မိူင်း ၵေႃႉၼိူင်ႈ ဢမ်ႇယူႇဢမ်ႇသဝ်း ႁူတ်းၼမ်ႉ သူၼ်မွၵ်ႇ မၼ်းယူႇ ၸဵမ်ၸဝ်ႉ ၼႆႉ လႅပ်းမီးတၢင်းသိူဝ်းၸႂ် တဵမ်တူဝ်ဝႆႉ။ မွၵ်ႇဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸိုၼ်ႇၶတ်းႁႅင်း တႅင်းၸီးမူၺ်ၽွင်သေ ၵီႊယူႇ ၵူႊလူင်ႇ။ မွၵ်ႇသၸ်ႈၸႃႇ သီလိူင် သီၶၢဝ် ၊ မွၵ်ႇၶဝ်ႈတႅၵ်ႇဢွၼ်ႇၶဝ်ၵေႃႈ ၵီႊယူႇ ၵူႊတီႈယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ-

Read more...